Super Starthttps://addons.mozilla.org/zh-CN/firefo ... per-start/——类似快速拨号的扩展,评价不错Progress Bar on Tabhttps://addons.mozilla.org/en-US/firefo ...
全文
回复(1) 2011-08-11 08:52 来自版块 - Firefox 扩展、插件、脚本和样式
表情
fang5566很多都没用过啊,推荐第四个,将附加组件栏图标放到地址栏里面(2011-08-11 08:52)

返回顶部