lonely_8
非常火狐
非常火狐
 • UID30273
 • 注册日期2009-09-03
 • 最后登录2022-08-09
 • 发帖数733
 • 经验469枚
 • 威望0点
 • 贡献值86点
 • 好评度147点
 • 社区居民
 • 忠实会员
45楼#
发布于:2021-09-19 22:28
fanta:2.我用的是mac电脑safari浏览器 估计没戏了...没事 就和玩拳皇97一样 胜利的瞬间 看向其他地方...
4.知乎还是弹窗口,例如下面这个页面,就会弹出登录界面
https://zhuanlan.zhihu.com/p/268...
回到原帖
zhuanlan.zhihu.com##div:has(>.Qrcode-container):upward(8)
zhuanlan.zhihu.com##:root:style(overflow: auto !important)
fanta
火狐狸
火狐狸
 • UID30401
 • 注册日期2009-09-17
 • 最后登录2024-07-15
 • 发帖数236
 • 经验164枚
 • 威望0点
 • 贡献值114点
 • 好评度5点
 • 社区居民
 • 忠实会员
46楼#
发布于:2021-09-20 05:26
lonely_8:zhuanlan.zhihu.com##div:has(>.Qrcode-container):upward(8)
zhuanlan.zhihu.com##:root:style(overflow: auto !important)
回到原帖
||static.zhihu.com/heifetz/*.signflow.*.css
再添加百度到的一个规则就完全好了~~
                                             
d888888b db   db  .d8b.  d8b   db db   dD                        
`~~88~~' 88   88 d8' `8b 888o  88 88 ,8P'                        
  88    88ooo88 88ooo88 88V8o 88 88,8P                          
  88    88~~~88 88~~~88 88 V8o88 88`8b                          
  88    88   88 88   88 88  V888 88 `88.                        
  YP    YP   YP YP   YP VP   V8P YP   YD                        
                                                                                                                                 
 db    db  .d88b.  db    db                                      
 `8b  d8' .8P  Y8. 88    88                                      
  `8bd8'  88    88 88    88                                      
    88    88    88 88    88                                      
    88    `8b  d8' 88b  d88                                      
    YP     `Y88P'  ~Y8888P'                                    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                                       
上一页 下一页
游客

返回顶部